Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Από 5/06/2014 με το ΦΕΚ 1457/Β/2014 εγκρίνεται η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων.

4

πόντοι

Από 5/06/2014 με το ΦΕΚ 1457/Β/2014 Εγκρίνεται η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων εναλλακτικά των εθνικών κανονιστικών διατάξεων.

Άρα απο 05/06/2014 Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η εφαρμογή του ΕΚΩΣ, ΕΑΚ, ΚΑΝΕΠΕ και των λοιπών κανονιστικών διατάξεων αλλά μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν οι Ευρωκώδικες για την μελέτη νέων και αποτίμηση και ανασχεδιασμό των υφιστάμενων κατασκευών.

Η επιλογή είναι του κυρίου του έργου και μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα κανονιστικό πλαίσιο (Ή ΕΚΩΣ-ΕΑΚ-ΚΑΝΕΠΕ κλπ ή Ευρωκώδικες) για την υλοποίηση των μελετών.

 

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...Δεν υπάρχουν απαντήσεις...

Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος