Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Πως δείχνουμε την τέντα στα σενάρια επέμβασης ενεργειακού πιστοποιητικού?

4

πόντοι

Η απορία μου είναι πως θα περάσω το κόστος της τέντας στη στήλη που βγάζει κόστος/μ2 στο σενάριο επέμβασης. Δεν μπορώ να γράψω την τιμή της τέντας απ την προσφορά γιατί το πρόγραμμα την πολλαπλασιάζει αυτόματα με τα τετραγωνικά των αδιαφανών επιφανειών.

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...5

πόντοι

Μπορείς να το βάλεις σε οποιοδήποτε πεδίο του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ που ζητάει καθαρό κόστος (όχι ανα τμ.)

Εξάλλου το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δεν βγάζει κόστος αν κατηγορία δαπάνης, αλλά προσθέτει όλα τα κόστη και βγάζει την οικονομοτεχνική ανάλυση.

πριν από 7 χρόνια

easykenak 121

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος