Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Πως βγάζουμε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ;

3

πόντοι

 Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να βγάλω Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Έχω κωδικούς και ψάχνω 1 ώρα δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Έλεος...

 Θέλω τη Βεβαίωση που χρησιμοποιούμε για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, όχι για συγκεκριμένο οικοδομοτεχνικό έργο για είσπραξη χρημάτων.

 

 

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...2

πόντοι

 Στην ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου δεν μπορούν να εγγραφούν τα αναπόγραφα φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν απασχολούν προσωπικό.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλασσόμενων μπορούν να απευθύνονται για την έκδοση της βεβαίωσης στην αρμόδια διοικητική μονάδα της επαγγελματικής τους έδρας (ή του τόπου κατοικίας τους αν δε διαθέτουν επαγγελματική έδρα) προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο τους,

β) ο ΑΦΜ τους,

γ) η διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας και

δ) το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον κατά νόμο υπεύθυνο, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων του υπευθύνου ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή συμβολαιογραφική πράξη. 

Ωστόσο, οι φορείς που μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία, π.χ., συμβολαιογράφοι, τράπεζες, ΚΕΠ, ΔΟΥ & γενικότερα υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλασσομένων, αντί να τους παραπέμπουν στην αρμόδια διοικητική μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την έκδοση της βεβαίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

 

.....Με απλά λόγια...πήγαινε στο τοπικό παράρτημα του ΙΚΑ, μόνο από εκεί τις δίνουν ακόμα.

 

 

πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες

hlikal 354

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος