Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Α.Π.183/2017 : ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

0

πόντοι

Α.Π.183/2017 ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ : ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ !!!

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/AP183.htm

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 183/2017 Απόφασης του Αρείου Πάγου (Γ' τμήματος), νεότερης δικαστικής απόφασης για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων, επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με κτίσματα άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα μετά την 31.3.1983 (νέα αυθαίρετα), αφού αυτά δε θα αναγράφονται (αποκρύβονται) στις δικαιοπραξίες και στις δηλώσεις συμβαλλομένων διότι θεωρούνται «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ» και μάλιστα χωρίς έννομες συνέπειες.

Αυθαίρετο κτίσμα, βάσει της Α.Π.183/2017, δεν είναι αυτό που δεν έχει οικοδομική άδεια (βάσει ΓΟΚ-1973, ΓΟΚ-1985, ΝΟΚ-2012 αλλά και του νέου ν.4495/2017) αλλά εκείνο που έχει χαρακτηρισθεί με την σύνταξη της κατά το π.δ.5/1983 έκθεσης αυτοψίας του αρμόδιου πολεοδόμου, όταν κι αν έρθει αυτός και παρόλο που «...η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτίσματος με την σύνταξη έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων, και ΜΟΝΟ, διοικητικών κυρώσεων» [ΑΠ.Ολ.33/1990, ΑΠ.801/1988, ΑΠ.191/1989, ΑΠ.371/2009] αλλά και που το επικαλούμενο π.δ.5/1983 έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ από το π.δ.267/1998 !!!.

Κατ’ επέκταση σύμφωνα με το σκεπτικό της Α.Π.183/2017, οποιαδήποτε δικαιοπραξία (εν ζωή εκούσια, κ.α) με απόκρυψη οποιασδήποτε «ανύπαρκτης» κατασκευής (νέας αυτοτελής εξ’ ολοκλήρου χωρίς παντάπασιν οικοδομική άδεια, κ.α) «ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ», δεν πάσχει από ακυρότητα και δεν υπάρχουν έννομες συνέπειες, με ότι συνεπάγει αυτό για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, την επιβολή προστίμων και την υποχρεωτική νομιμοποίηση αυτών.

Καίτοι στην πολεοδομική νομοθεσία και νομολογία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ο όρος ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΚΤΙΣΜΑ «...και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το π.δ. για τον χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου, η άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής κατασκευή ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ να είναι αυθαίρετη» [ΑΠ.801/1988, ΑΠ.191/1989] και είναι αυτοδικαίως και εξαρχής άκυρη κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετη κατασκευή (από άρθ.17 ν.1337/1983), το συγκεκριμένο "ανύπαρκτο" της Α.Π.183/2017 είναι εξ΄ ολοκλήρου αυτοτελής διώροφη αυθαίρετη κατοικία επιφάνειας 370τμ, έτους κατασκευής 1995 και με κάθε παροχή όπου απεκρύφθη από εξαρτημένα τοπογραφικά και βεβαιώσεις (με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ), υπεύθυνες δηλώσεις και δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, και φυσικά από τις «Έγκυρες» εν ζωή διαδοχικές εκούσιες δικαιοπραξίες καθόσον οι συμβαλλόμενοι «…ηγνοούσαν (;) την βεβαιωμένην ύπαρξην αυθαιρέτου κτίσματος»  αλλά και παρόλο που ο τόπος σύνταξης ήταν το ίδιο το αυθαίρετο !!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/AP183.htm

Α.Π.183/2017 Αυθαίρετα κτίσματα - Έκθεση αυτοψίας - Μεταβίβαση αυθαιρέτου - Ανύπαρκτο κτίσμα.

(περίληψη) Κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη. Μεταβίβαση αγροτεμαχίου εντός του οποίου προϋπήρχε αυθαίρετο κτίσμα για το οποίο συντάχθηκε μεταγενέστερα έκθεση αυτοψίας. Κρίθηκε ότι αφού η σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο των επίδικων μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών, οι τελευταίες δεν πάσχουν από ακυρότητα. Οι προβλεπόμενες στον νόμο συνέπειες ως προς τα άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα, μετά την 31.3.1983 κτίσματα, δεν μπορούσαν να επέλθουν, αφού δεν είχε προηγηθεί η έκδοση της κατά το άρθρο 1 του π.δ/τος 5/1983 έκθεση αυτοψίας της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, χωρίς τη σύνταξη της οποίας τα επί του ενδίκου ακινήτου αυθαίρετα κτίσματα θεωρούνται ανύπαρκτα και ως εκ τούτου επιτρέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου, επί του οποίου αυτά έχουν ανεγερθεί.

πριν από 3 χρόνια, 8 μήνες

nikos 0

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...0

πόντοι

Το σκεπτικό του ΣτΕ αναφέρει ότι μιλάμε για αυθαίρετα που υπήρχαν σε οικόπεδο και τα οποία δεν περιγράφηκαν πουθενά. Η μεταβίβαση δεν  είναι άκυρη παρ' οτι υπάρχουν αυθαίρετα, καθώς δεν είχαν χαρακτηριστεί έτσι.

Αυτό όμως απλά προυποθέτει ότι ο μηχανικός θα δώσει πλεον βεβαίωση περι μη ύπαρξης αυθαιρεσιών και τοπογραφικό - κατόψεις χωρίς να περιλαμβάνει τα αυθαίρετα!

Η μεταβίβαση δεν θα είναι άκυρη, ο μηχανικός όμως θα είναι φυλακή....

 

πριν από 3 χρόνια, 7 μήνες

Pvranas 1037

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος