Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

ThermoKENAK_v. 2.01

1

πόντος

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα υπολογισμού και ελέγχου του Um(έλεγχος Θερμομονωτικής Επάρκειας) αναλυτικά σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.Επίσης σε αυτη την εφαρμογή υπολογίζονται αναλυτικά τα U για διάφορα δομικά στοιχεία του κελύφους σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.Η πρώτη έκδοση είναι αυτή.Θα ακολουθήσουν και νέες εκδόσεις με επίπλεον υλικά και διάφορες αναβαθμίσεις.

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...Δεν υπάρχουν απαντήσεις...

Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος