Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Τι ανεβάζουμε στο σύστημα αυθαιρέτων πλέον για τις κρατήσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

4

πόντοι

Το ηλεκτρονικό ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4178/2013, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), προϋποθέτει την υποβολή παραστατικού καταβολής κρατήσεων 2% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ του ΕΜΠ, στο αντίστοιχο «πεδίο» αυτού με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ μηχανικού».

Όμως με βάση το ΦΕΚ106/6-6-2016, στο οποίο δημοσιεύεται ο Ν.4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 MIOSJ κ.λπ.» και στο άρθρο 2 – παράγραφος 6, αναφέρεται: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄ του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν.3655/2008».

Οπότε, με το παρόν σημείωμα ενημερώνω ότι, η σχετική απαίτηση υποβολής παραστατικού καταβολής κρατήσεων 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις αμοιβές μελέτης και επίβλεψης αλλά και η κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ, η οποία αποτελούσε ποσοστό επί αυτής της συγκεκριμένης κράτησης, δεν πρέπει να υφίσταται.

Ο μηχανικός

 

Σχόλια ερώτησης

  • Τα παλιά ; αναδρομικά ; - πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες - από chadzis ( 661)
  • Αυτά πήγαν υπέρ πατρίδος.. - πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες - από hlikal ( 354)1

πόντος

Το ανεβάζω και ως PDF και σε WORD να το έχετε.

 

 

πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες

hlikal 354

Σχόλια απάντησης

  • Ευχαριστούμε ... - πριν από 4 χρόνια, 9 μήνες - από Vag ( 236)

Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος