Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Επίσημη πολιτική απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αποτελεί στοιχείο πρωταρχικής μέριμνας.

Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τον ιδιωτικό χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων με τον πληρέστερο τρόπο. Για να γίνει αυτό, έχουνε δημιουργηθεί διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που εισάγονται από τον χρήστη χειρίζονται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και προσωπικού απορρήτου. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη σας.


Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ακολουθούμε τη νομοθεσία περί για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission).

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, ο καθένας διατηρεί το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία μπορούν να συλλέγονται νόμιμα μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο σκοπό. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών βρίσκεται αναλυτικά στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_el.htm" . Στην κατεύθυνση της αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, η Επιτροπή πρότεινε εκτεταμένη αναθεώρηση του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερθείσα αναθεώρηση στο ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που μας χρειαστείτε. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] εάν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του Engi.gr.