Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός

Τοποθεσία: Αθήνα

Μέλος από: 05 Σεπ 2013

Σχετικά:

Δν/ση Γραφείου:     Κοντού 42, Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνα:               - 210 9334017

                                  - 694 9725975

______________________________________________

Παναγιώτης Σίμου - MSc Πολιτικός Μηχανικός

Πιο πρόσφατες ερωτήσεις