Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Ειδικότητα: Διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης Ενεργ. Πιστοποιητικών

Τοποθεσία:

Μέλος από: 06 Φεβ 2014

Σχετικά:

Το easykenak είναι η πρώτη διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Έχει λάβει τη θετική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ και ήδη αριθμεί περισσότερους από 500 χρήστες και 2000 πιστοποιητικά. Μπείτε στο easykenak και δουλέψτε τα πιστοποιητικά σας:

- οπουδήποτε, στο σπίτι, το γραφείο ή ακόμα και στο χώρο της επιθεώρησης

- σε όλες τις συσκευές desktop, laptop, tablet) και σε όλα τα λειτουργικά (Windows, Mac, Linux)

- χωρίς κανένα αρχικό κόστος αγοράς, χωρίς συμβόλαιο συντήρησης

www.easykenak.gr   |   blog.easykenak.gr

Πιο πρόσφατες ερωτήσεις

Ο χρήστης δεν έχει δημοσιεύσει ερωτήσεις